wtorek, 5 kwietnia 2011

Angielski w Biznesie - właściwe wykorzystanie czasu

Kluczowym czynnikiem, o którym musi pamiętać osoba dorosła podejmująca się nauki języka angielskiego, jest czas i właściwe rozplanowanie nauki. Zajęcia u nas to tylko pierwszy element udanego procesu nauki - bardzo ważny, ale nie jedyny.

W naszych metodach nauczania pamiętamy także o systemie powtórek i efektywnym wykorzystaniu czasu pomiędzy zajęciami. Osoba ucząca się jest wyposażana w odpowiednie materiały i wspólnie staramy się dopasować system powtórek do posiadanych zasobów czasowych.

Dzięki temu możliwa jest u nas efektywna nauka na zasadzie studiów zaocznych - już przy zaledwie jednych zajęciach tygodniowo. Osoby dorosłe, pracujące w firmach i często, z uwagi na napięty grafik zmuszone odłożyć tradycyjne kursy językowe na bok, są w stanie z powodzeniem kontynuować naukę języka u nas, co więcej - osiągać zadowalające efekty.

Wykorzystywana przez nas Metoda Podejścia Indywidualnego znakomicie sprawdza się w kursach Business English w naszym centrum języka angielskiego (Lubin, Dolny Śląsk)

Pozdrawiamy i życzymy powodzenia w nauce!

wtorek, 1 marca 2011

Optymalny słownik internetowy.

Naszym uczniom na zajęciach polecam korzystanie z prostego, szybkiego słownika internetowego http://www.dict.pl/.

Zaletą jest pewna ergonomia zarówno na małym ekranie netbooka jak i telefonu komórkowego. Wynik posiada odnośnik do klasycznego słownika angielsko-angielskiego www.m-w.com, który udostępnia opcję wymowy (audio).

W procesie nauki języka zalecam stopniowe przechodzenie do użycia słowników angielsko-angielskich, podany przeze mnie słownik jest idealnym rozwiązaniem przejściowym.

czwartek, 24 lutego 2011

Certyfikat FCE

Wspomniany w poprzednim poście certyfikat FCE jest jednym z najpopularniejszych certyfikatów, do zdobycia którego przygotowują się nasi uczniowie w Lubinie.
Egzamin nie daje obecnie żadnych korzyści związanych z ułatwieniami w dostaniu się na studia, itp. natomiast jest szeroko respektowany przez szereg firm oraz instytucji jako poświadczenie kompetencji językowych.

Za Wikipedią:

First Certificate in English (FCE) to egzamin na poziomie średnio-zaawansowanym wyższym (upper intermediate), wydawanych bezterminowo przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate na podstawie testu złożonego z pięciu części:

- Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking

Na podstawie testu wydawane są oceny pozytywne A, B i C, oraz oceny negatywne D i E. Aby zdać egzamin na ocenę C, kandydat musi zdobyć co najmniej około 60% wszystkich punktów.

Jak wspomniałem wszyscy uczniowie przygotowujący się do FCE zdali egzamin pozytywnie, z reguły z zadowalającym lub bardzo dobrym rezultatem.

środa, 23 lutego 2011

Certyfikat BEC

Wielu z naszych uczniów jest zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu poświadczającego zdobyte umiejętności. Osoby młodsze oraz ukierunkowane ogólnie na pewno będą chciały przystąpić do FCE (wszyscy nasi uczniowie w ciągu 15 lat zdali ten egzamin pozytywnie). Osoby pracujące w firmach mogą zainteresować się także BEC.

Za Wikipedią podaję więcej informacji:

Business English Certificate (BEC) - jeden z angielskich certyfikatów językowych, z naciskiem na umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach biznesowych, wydawany przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate, w Polsce przeprowadzany przez British Council. (Nasi uczniowie zdają egzaminy we Wrocławiu podczas kilkudniowej sesji egzaminacyjnej.)

BEC dzieli się na trzy stopnie zaawansowania: Preliminary, który odpowiada poziomowi egzaminu Preliminary English Test, Vantage - poziom First Certificate in English, i Higher - odpowiada Certificate in Advanced English. Obecnie wiele firm polskich i zagranicznych bierze BEC pod uwagę podczas procesu rekrutacji.