czwartek, 24 lutego 2011

Certyfikat FCE

Wspomniany w poprzednim poście certyfikat FCE jest jednym z najpopularniejszych certyfikatów, do zdobycia którego przygotowują się nasi uczniowie w Lubinie.
Egzamin nie daje obecnie żadnych korzyści związanych z ułatwieniami w dostaniu się na studia, itp. natomiast jest szeroko respektowany przez szereg firm oraz instytucji jako poświadczenie kompetencji językowych.

Za Wikipedią:

First Certificate in English (FCE) to egzamin na poziomie średnio-zaawansowanym wyższym (upper intermediate), wydawanych bezterminowo przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate na podstawie testu złożonego z pięciu części:

- Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking

Na podstawie testu wydawane są oceny pozytywne A, B i C, oraz oceny negatywne D i E. Aby zdać egzamin na ocenę C, kandydat musi zdobyć co najmniej około 60% wszystkich punktów.

Jak wspomniałem wszyscy uczniowie przygotowujący się do FCE zdali egzamin pozytywnie, z reguły z zadowalającym lub bardzo dobrym rezultatem.

środa, 23 lutego 2011

Certyfikat BEC

Wielu z naszych uczniów jest zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu poświadczającego zdobyte umiejętności. Osoby młodsze oraz ukierunkowane ogólnie na pewno będą chciały przystąpić do FCE (wszyscy nasi uczniowie w ciągu 15 lat zdali ten egzamin pozytywnie). Osoby pracujące w firmach mogą zainteresować się także BEC.

Za Wikipedią podaję więcej informacji:

Business English Certificate (BEC) - jeden z angielskich certyfikatów językowych, z naciskiem na umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach biznesowych, wydawany przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate, w Polsce przeprowadzany przez British Council. (Nasi uczniowie zdają egzaminy we Wrocławiu podczas kilkudniowej sesji egzaminacyjnej.)

BEC dzieli się na trzy stopnie zaawansowania: Preliminary, który odpowiada poziomowi egzaminu Preliminary English Test, Vantage - poziom First Certificate in English, i Higher - odpowiada Certificate in Advanced English. Obecnie wiele firm polskich i zagranicznych bierze BEC pod uwagę podczas procesu rekrutacji.