Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2023

Dlaczego warto uczyć się języka angielskiego?

Obraz
Angielski Lubin tel. 503746142 Język angielski jest jednym z najpopularniejszych języków na świecie, i jego znaczenie stale rośnie. To właśnie dlatego warto poświęcić czas i wysiłek na naukę tej międzynarodowej lingua franca. Oto główne powody, dla których warto uczyć się języka angielskiego: Komunikacja globalna: Angielski jest językiem komunikacji globalnej. Jest używany jako drugi język w wielu krajach i jest oficjalnym językiem międzynarodowych organizacji, takich jak ONZ, UNESCO czy NATO. Dzięki temu, znając angielski, możesz łatwo porozumieć się z ludźmi z różnych części świata. Dostęp do wiedzy: Większość publikacji naukowych, artykułów, książek i materiałów edukacyjnych jest dostępna w języku angielskim. Pozwala to na łatwiejszy dostęp do globalnej wiedzy i możliwość nauki na najwyższym poziomie. Praca i kariera: Angielski jest często wymagany w świecie biznesu i pracy. Wiele firm poszukuje pracowników, którzy biegle władać tym językiem, zwłaszcza w branżach związanych z techno

Certyfikat BEC

Obraz
Wielu z naszych uczniów jest zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu poświadczającego zdobyte umiejętności. Osoby młodsze oraz ukierunkowane ogólnie na pewno będą chciały przystąpić do FCE (wszyscy nasi uczniowie w ciągu 15 lat zdali ten egzamin pozytywnie). Osoby pracujące w firmach mogą zainteresować się także BEC. Za Wikipedią podaję więcej informacji: Business English Certificate (BEC) - jeden z angielskich certyfikatów językowych, z naciskiem na umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach biznesowych, wydawany przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate, w Polsce przeprowadzany przez British Council. (Nasi uczniowie zdają egzaminy we Wrocławiu podczas kilkudniowej sesji egzaminacyjnej.) BEC dzieli się na trzy stopnie zaawansowania: Preliminary, który odpowiada poziomowi egzaminu Preliminary English Test, Vantage - poziom First Certificate in English, i Higher - odpowiada Certificate in Advanced English. Obecnie wiele firm polskich i zagranicznyc

Certyfikat FCE w roku 2023

Obraz
Wspomniany w poprzednim poście certyfikat FCE jest jednym z najpopularniejszych certyfikatów, do zdobycia którego przygotowują się nasi uczniowie w Lubinie. Egzamin nie daje obecnie żadnych korzyści związanych z ułatwieniami w dostaniu się na studia, itp. natomiast jest szeroko respektowany przez szereg firm oraz instytucji jako poświadczenie kompetencji językowych. Za Wikipedią: First Certificate in English (FCE) to egzamin na poziomie średnio-zaawansowanym wyższym (upper intermediate), wydawanych bezterminowo przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate na podstawie testu złożonego z pięciu części: - Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking Na podstawie testu wydawane są oceny pozytywne A, B i C, oraz oceny negatywne D i E. Aby zdać egzamin na ocenę C, kandydat musi zdobyć co najmniej około 60% wszystkich punktów. Jak wspomniałem wszyscy uczniowie przygotowujący się do FCE zdali egzamin pozytywnie, z reguły z zadowalającym lub bardzo dobrym rezultatem

Oferta na 2023

Obraz
Witam serdecznie naszych obecnych i przyszłych uczniów i życzę samych sukcesów w nauce i w pracy w roku 2023.  Telefon kontaktowy to 503746142 Zgodnie z zapowiedzią otwieram nową rekrutację dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Po udanym sfinalizowaniu kilku szkoleń (i osiągnięciu przez naszych kursantów wysokich not) pojawiło się kilka atrakcyjnych terminów/miejsc. Zapraszam do kontaktu i rezerwacji terminów. Zapraszam na nasz Instagram  https://www.instagram.com/angielskilubin/

Oferta na 2023 - angielski specjalistyczny - górnictwo, itp.

Obraz
Lubin, j. angielski - lekcje w małych grupach oraz indywidualne. Nowe miejsca dla osób dorosłych i pracujących! Angielski w pracy i kontaktach zawodowych. Na życzenie - możliwość lekcji ze słownictwem wysokospecjalistycznym i technicznym z lektorem/tłumaczem technicznym z 10-letnim stażem (górnictwo, informatyka oraz inne dziedziny specjalistyczne). Business English - j. angielski w biznesie. Certyfikaty. Wystawiam faktury.  Kontakt pod nr 503-746-142 (w przypadku gdyby nr był wyłączony - proszę o SMS lub wiadomość na poczcie głosowej - oddzwaniam do uczniów).